12

Pojazdy zabytkowe

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym pojazdem zabytkowym jest pojazd, który na podstawie specjalnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków ruchomych, znajduje sie w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub jest wpisany do inwentarza muzealiów.  " Żółte tablice rejestracyjne" mogą otrzymać pojazdy, które spełniają określony w danym województwie wiek od daty produkcji, nie są produkowane od 15 lat i posiadają minimum 75% zachowanych oryginalnych części. W procesie rejestracji pojazdu zabytkowego potrzebna jest opinia rzeczoznawcy oraz wykonana zgodnie z wytycznymi NID karta ewidencyjna.  W przypadku pojazdów zabytkowych importowanych, spelniając określone warunki możliwe jest zwolnienie  z obowiązku opłaty podatku akcyzowego.  

Opinie