Kalkulacje kosztów naprawy

Kalkulacja kosztów naprawy pojazdu uczestniczącego w szkodzie komunikacyjnej to na ogół określenie wysokości odszkodowania. Kosztorysy wykonane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe często uniemożliwiają przywrócenie pojazdu do stanu w jakim znajdował sie przed szkodą, z powodów takich jak:

bezpodstawne potrącenia,

błędna kwalifikacja uszkodzeń,

zastosowanie niskiej jakości, nieoryginalnych części zamiennych .

Należy wówczas rozważyć zlecenie niezależnemu rzeczoznawcy wykonanie kalkulacji naprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami i technologią napraw producenta danego pojazdu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaku. 

Opinie