12

Wycena wartości

Wycena wartości rynkowej pojazdów  wykonywana jest w oparciu o system  INFO EKSPERT. Każdą wycenę poprzedzają oględziny, podczas których weryfikowany jest stan techniczny, stan utrzymania, wersja wyposażenia oraz wiele innych czynników. Opinia dotycząca wartości rynkowej pojazdu potrzebna jest między innymi:

w celu ustalenia wysokości podatku akcyzowego dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy, który wynosi 3,1% dla pojazdów do 2000 cm3 oraz 18,6% dla pojazdów powyżej 2000 cm3. Szczególnie istotna jest wycena pojazdów posiadających uszkodzenia, gdyż podatek akcyzowy naliczony zostanie od rzeczywistej wartości rynkowej pojazdu.

w przypadku szkód całkowitych odpowiednia wycena wartości rynkowej pojazdu po szkodzie oraz wycena wartości pojazdu przed szkodą ma wpływ na wysokość odszkodowania, które jest wyliczane na podstawie różnicy wartości pojazdu przed i po szkodzie.

w celu rozliczenia dotacji przyznanej na zakup pojazdu. W przypadku zakupu pojazdu nowego z salonu nie ma konieczności wyceny wartości rynkowej zakupionego np. samochodu. Finansując w ramach dotacji zakup pojazdu używanego należy w celu rozliczenia dotacji przedstawić wycenę wartości sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę branży motoryzacyjnej.

W końcu warto pamiętać, że kształtowanie się wartości rynkowej pojazdu zależy od wielu czynników. Warto więc systematycznie modernizować oraz utrzymywać pojazd w dobrym stanie, aby osiągnąć odpowiednią wartość rynkową pojazdu w przyszłości.

Opinie